Termeni și condiții de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Vă mulţumim pentru interesul acordat paginii noastre de website!

Vă rugăm să analizaţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare a paginii web pentru a beneficia de o experienţă optimă şi adecvată a serviciilor prezentate pe site-ul nostru. Accesarea şi utilizarea website-ului implică acceptarea termenilor și conditiilor de mai jos.

Definiţii

site - reprezintă website-ul aparţinând “Administratorului", care se află la adresa www.paidromania.ro prin intermediul căruia “Utilizatorul” are acces la informaţii privind societatea şi produsele oferite / asigurate de către “Administrator";

utilizator - reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale;

link, linkuri - adresă prin care se conectează fie modulele unui program, fie modulele hardware ale unei reţele de calcul.

Proprietatea asupra conţinutului Site-ului

Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul www.paidromania.ro oferă utilizatorilor informaţii despre societate, serviciile oferite, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea societăţii.

Conţinutul prezentat pe site aparţine PAID şi este protejat conform legislaţiei specifice în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale. În atare condiţii, utilizatorii vor avea dreptul de a utiliza informaţiile prezentate în cadrul site-ului strict şi exclusiv cu caracter informativ. Întregul conţinut aparţinând site-ului, inclusiv texte, grafică, logo, icon şi imagini, reprezintă drepturi de autor aflate în proprietatea PAID şi nu pot fi folosite de utilizatori fără acordul expres şi scris al Companiei.

În cazul în care sesizaţi orice incident vizând domeniul proprietăţii intelectuale, avem rugămintea să ne informaţi în cel mai scurt timp prin intermediul formularului de contact publicat în cadrul secţiunii contact.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ori restrânge accesul vizitatorilor sau clienților la anumite subsecțiuni sau funcții specifice ale site-ului dacă va exista suspiciunea rezonabilă că se încearcă fraudarea sau eludarea politicilor site-ului. De asemenea, accesul va fi refuzat ori restrâns ori de câte ori vom avea suspiciunea rezonabilă că prin anumite acțiuni se încearcă prejudicierea intereselor noastre.

Confidenţialitate

Securitatea și confidențialitatea informațiilor Dumneavoastră reprezintă prioritatea principală a PAID, care se angajează să protejeze confidențialitatea tuturor persoanelor care utilizează serviciile noastre și informațiile personale.

Prelucrarea și utilizarea datelor are loc în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor ("RGPD"). Veți găsi mai multe informații despre utilizarea datelor Dumneavoastră în cadrul secţiunii privind politica de prelucrare a datelor a caracter personal.

Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Website-ul PAID furnizează informații care pot conține link-uri către site-uri a unor terțe părti care nu sunt deținute sau controlate de PAID. PAID nu are nici un control asupra acestora, și nu își asumă nici o responsabilitate privind conținutul, politicile de confidențialitate, sau practicile de pe site-urilor aparținând acestor terțe părti.

Limitarea răspunderii

Compania nu îşi asumă răspunderea pentru informaţiile, documentele pe care le comunicaţi către PAID. Prin urmare, utilizatorii îşi asumă răspunderea exclusivă că orice date transmise Companiei prin intermediul site-ului respectă legislaţia specifică în vigoare, drepturile de proprietate intelectuală şi orice alte drepturi ale Companiei şi ale terţelor părţi implicate, nu conţin informaţii eronate şi nu sunt afectate de viruşi sau alte erori care pot produce prejudicii Companiei. De asemenea, utilizatorii au drept de a utiliza site-ul exclusiv în interes personal şi, prin urmare, îşi asumă în mod personal şi exclusiv răspunderea că datele şi informaţiile comunicate Companiei nu aparţin unor terţe părţi care nu şi-au exprimat acordul în mod expres în acest scop.

Revizuirea Termenilor şi Condiţiilor

PAID îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile expuse mai SUS, fără o notificare prealabilă către utilizatori. Utilizatorii vor avea permanent acces la termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului, accesând pagina "Termeni şi condiţii" în orice moment. Modificările intră în vigoare din momentul punerii la dispoziție a termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului pe pagina de internet.

Folosirea de către dvs., în calitate de utilizator, a paginii de internet implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții de utilizare ai site-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Legea aplicabilă

Termenii şi Condiţiile menţionate sunt guvernate de legislaţia aplicabilă în România.

Textele actelor legislative prezentate în cuprinsul website-ului au un caracter informativ, iar PAID nu își asumă răspunderea pentru consecințele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt cele publicate în Monitorul Oficial al României.