Situatie Reclamații

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
PETIȚII

 

ANUL 2017

PERIOADA DE RAPORTARE:
1
noiembrie 2018– 1 ianuarie 2019

ULTIMELE 3 LUNI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE

Octombrie
2018

Noiembrie
2018

Ianuarie
2019

Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz

36

30

4

3

5

Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), înregistrate unic per petent şi per caz

9

6

0

1

2

Numărul de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), referitoare la dosare de daună

7

4

0

1

2

Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate

0

0

0

0

0

Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz

27

24

4

6

3

SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

 

ANUL 2017

PERIOADA DE RAPORTARE:
1 noiembrie 2018 – 1 ianuarie 2019

Noiembrie
2018

Decembrie
2018

Ianuarie
2019

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor

3

0

0

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv

3

0

0

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora

2

0

0

0

0