Situatie Reclamații

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
PETIȚII

 

ANUL 2016

PERIOADA DE RAPORTARE:
1
ianuarie 2017 – 30 septembrie 2017

ULTIMELE 3 LUNI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE

Iulie
2017

August
2017

Septembrie
2017

Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz

52

34

2

1

0

Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), înregistrate unic per petent şi per caz

8

9

1

1

0

Numărul de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), referitoare la dosare de daună

4

7

1

1

0

Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate

0

0

0

0

0

Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz

44

25

0

0

1

SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

 

ANUL 2016

PERIOADA DE RAPORTARE:
1
ianuarie 2017 – 31 septembrie 2017

Iulie
2017

August
2017

Septembrie
2017

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor

0

3

1

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv

0

3

1

2

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora

0

2

1

1

0