Situatie Reclamații

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
PETIȚII

 

ANUL 2017

PERIOADA DE RAPORTARE:
1
decembrie 2018– 28 februarie 2019

ULTIMELE 3 LUNI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE

Decembrie
2018

Ianuarie
2018

Februarie
2019

Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz

36

37

3

5

2

Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), înregistrate unic per petent şi per caz

9

8

1

2

0

Numărul de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), referitoare la dosare de daună

7

6

1

2

0

Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate

0

0

0

0

0

Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz

27

28

6

3

1

SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR

 

ANUL 2017

PERIOADA DE RAPORTARE:
1 decembrie 2018 – 28 februarie 2019

Decembrie
2018

Ianuarie
2018

Februarie
2019

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor

3

0

0

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv

3

0

0

0

0

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora

2

0

0

0

0