Informații utile și modele documente

Contractul (polița) PAD este singurul produs destinat asigurării obligatorii a locuințelor împotriva dezastrelor naturale.

PAID România este singura societate de asigurări din România care oferă acest produs.

Contractul (polița) PAD are o serie de caracteristici specifice:

  •  Prezența logo-ului PAID România, alături de denumirea PAD, în colțul din stânga sus al poliței;
  •  Seria poliței PAD va începe întotdeauna cu RA urmată de un număr format din 11 cifre.

  Puteți verifica cea mai recentă versiune aici Model contract PAD.

  Puteți verifica versiunea valabilă anterior datei de 11 noiembrie 2023 aici Model vechi contract/poliță PAD.

Despăgubirea cuvenita se va plati proportional, catre fiecare coproprietar, in functie de cota parte detinuta de acesta.

Despagubirea poate fi acordată integral unui coproprietar dacă ceilalți coproprietari își exprimă în scris, acordul cu privire la această modalitate de plată. Acordul scris trebuie sa fie dat in fata unui notar sa a unui avocat.

Potrivit Legii 260/2008, sunteți obligat să înștiințați societatea de asigurări privind daunele produse locuinței asigurate în cel mai scurt timp, nu mai mult de 60 de zile de la data producerii dezastrului natural.

PAID România face plata despăgubirilor cuvenite în termen de maximum 5 zile de la primirea dosarului de daună finalizat de la asiguratorul care a încheiat polița și care a întocmit dosarul de daună.

Pentru finalizarea dosarului de daună, asiguratorul are nevoie de documente doveditoare ale dreptului de proprietate, de documente de confirmare ale evenimentului de către autoritățile competente, de orice alte documente/declarații solicitate de acesta, pentru a stabili dreptul la despăgubire și cuantumul acesteia. Cu cât primește mai repede aceste documente cu atât mai repede va transmite dosarul de daună către PAID, în vederea plății despăgubirii.

 

Plata despăgubirilor cuvenite se face direct de către PAID România, în baza dosarului de daună întocmit de asiguratorul care a eliberat polița PAD.

Nerespectarea de către proprietari (persoanele fizice sau juridice) a obligației de asigurare a locuințelor împotriva dezastrelor naturale se poate sancționa cu amendă de la 100 la 500 lei de către primăriile pe raza cărora se află locuința în cauză.

Nu. Societățile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu vă pot încheia o asigurare facultativă pentru o locuință care nu are deja o asigurare valabilă împotriva dezastrelor naturale.

Încheie Asigurarea PAD